Đây là hoạt động thiết thực của ngành giáo dục Văn Bàn hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019).