Giờ chào cờ, thứ 2 ngày 17/4/2017 truyên truyền cho học sinh khối 9 trường THCS Bắc Lệnh về cách chọn trường và vận động tuyển sinh và trường THPT số 4.