Thông báo kết thúc công khai

THÔNG BÁO

Kết thúc công khai kế hoạch  dự thảo vận động, tài trợ năm học 2023-2024

Trường THCS Bắc Lệnh đã công khai kế hoạch dự thảo vận động tài trợ năm học 2023-2024 tại bảng tin nhà trường từ ngày 16/8/2023 đến ngày 30/8/2023. đến nay không có Ý kiến đóng góp, bổ sung nào của các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh: Vậy Trường THCS Bắc Lệnh kết thúc công khai kế hoạch dự thảo vận động, tài trợ năm học 2023-2024 dán tại bảng tin của nhà trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *